Toà SUCED - Mỹ Đình

Công ty Vĩnh Tường Hà Nội vinh dự được Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Tín tin tưởng chỉ định thầu gói thầu đèn chùm sợi quang pha lê cỡ lớn tại phòng làm việc của chủ tịch HĐQT của công ty. 
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trung Tín. 
Địa điểm : Tòa nhà SUCED - 108 Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình - Hà Nội.
Thời điểm thi công tháng 10 năm 2016. Comments