Đèn chùm UBND Huyện Duy Tiên

Hạng Mục: Đèn chùm pha lê sợi quang đa tính năng 
Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Huệ 
Thời gian thi công lắp đặt và hoàn thành tháng 1 năm 2018.
Trụ sở UBND Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Bản thiết kế 
gifs website

Comments